Domov / Home Aktuálne / Actual ŠVT Viničné 2010

28.3.2010
Špeciálna výstava teriérov SKCHTaF Viničné / Special terrier Club Show SKCHTaF Viničné

posudzovala / judge : Hrabáková Oľga /CZ/
tr.mladých / cl.young
Francesca Jayo´s Macy Gray ... Výborná / Excellent
/Ch.Holly Bohemia Hapet x Staffjoy's Jackpot Crusher(NL)/

Zhryz nožnicový úplný , týmto splnila podmienky pre zaradenie do chovu.